Exekutora dl vybr vitel. Soud zamtl ohled na bydlit dlunka – iDNES.cz

Exekun d poskytuje dostaten zruky pro nezvislost a nestrannost vkonu exekun innosti soudnho exekutora tak, aby byl vzn prvem, a nikoliv pokyny oprvnnho, uvedla k nlezu v ter mluv stavnho soudu Miroslava halkov Sedlkov.

Zrove soudci konstatovali, e jsou si vdomi nkterch exces a problematickch postup v exekun praxi. Vyhovn sentorskmu nvrhu by vak podle nich neznamenalo automatickou zmnu k lepmu.

Podle advokta skupiny sentor Jana Vlka sice kontroln mechanismy existuj, ne vdy jsou vak dsledn uplatovny. Realita bohuel funguje jinak. Je poteba se zamyslet nad tm, do jak mry jsou zkony dodrovny a formln vymhny jak z hlediska ministerstva spravedlnosti, tak ze strany soud, ekl Vlek.

Princip jeden dlunk, jeden exekutor

Sentorka Adla pov souhlas s tm, e ppadn zaveden principu jeden dlunk, jeden exekutor je spe politickou zleitost a bude se snait zmnu prosadit. Hroz, e chudoba urit skupiny obyvatel bude spe narstat a problmy se budou zvtovat. Myslm, e bychom ped tm nemli zavrat oi, uvedla.

Podle editele Institutu prevence a een pedluen Radka Hbla existuje vedle stavn prvnho pohledu i pohled sociln a ekonomick. Nlez stavnho soudu je pro ns velkm zklamnm, protoe mohl konen ukonit obchod s exekucemi. Nezbv ale ne jej respektovat, sdlil Hbl.

Institut chce dl usilovat o to, aby dlunk ml jedinho exekutora, kterho by uroval soud. Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hleho ze spolenosti lovk v tsni je systm vbru exekutora sp politick ne prvn otzka. Mn, e by nov vlda mla pravidla pro dlunky dl upravovat.

Sentoi: Systm umouje nekal praktiky

Skupina 25 sentor se na stavn soud obrtila u v roce 2018. Navrhli zruit sti dvou ustanoven, kter zakotvuj volbu konkrtnho soudnho exekutora vitelem, a potlauj tak princip teritoriality. V praxi me kterkoliv exekutor vymhat pohledvky kdekoliv v esku. Podle sentor je souasn prava v rozporu s principem prvnho sttu, prvem na soudn ochranu a prvem na zkonnho soudce.

Hlavnm argumentem sentor bylo to, e neomezen volba soudnho exekutora oprvnnm jde proti nosnm principm exekun innosti, ktermi jsou nezvislost, nestrannost a spravedlivost. V prvnm stt si nelze pedstavit soudce, kter by byl volen a placen pouze jednou stranou sporu. Nen zejm, pro by mlo bt na soudce nahleno jinou optikou ne na soudn exekutory, stlo v nvrhu.

Podle stavnch soudc vak neexistuje stavn zaruen prvo na zkonnho soudnho exekutora. Navc exekutor nem stejn postaven jako soudce.

Podle sentor systm otevr prostor pro nekal praktiky, klientelismus a korupci. Sentorm se nelb ani to, e exekutoi o pohledvky v podstat sout na pomyslnm trhu s exekucemi, piem velc vitel typu opertor, pojioven, distributor energi nebo sprvc pohledvek spolupracuj s konkrtnmi exekutorskmi ady na destkch tisc exekuc.

Ppadn teritorialita exekutor a jej parametry jsou dlouhodobm tmatem diskus v prvnch a politickch kruzch. Letos v z Sent podpoil dal projednvn novely, kter m zavst mstn pslunost exekutor podle kraj. pravu exekunho du, kterou pedloila sentorka pov, podle rozhodnut horn komory posoud jej stavn-prvn vbor. Podobn nvrh Parlament zkraje lta odmtl.

Zaveden teritoriality dlouhodob podporuje Exekutorsk komora. Princip mstn pslunosti by podle n vrazn pomohl stabilit systmu vymhn prva. Naopak st exekutor a esk asociace vitel s teritorialitou nesouhlas. Obvaj se, e systm bude fungovat he ne v souasnosti.

We would like to thank the author of this post for this awesome content

Exekutora dl vybr vitel. Soud zamtl ohled na bydlit dlunka – iDNES.cz

The Inside News Hyderabad