NATO rzn odmtlo poadavky Ruska, aby zapomnlo na Ukrajinu a Gruzii – iDNES.cz

Nememe akceptovat, e se Rusko sna obnovit systm, v nm velk mocnosti jako Rusko maj sfry vlivu, v nich mohou kontrolovat nebo rozhodovat o tom, co sm dlat ostatn, prohlsil Stoltenberg v reakci na seznam poadavk, kter v ptek zveejnilo rusk ministerstvo zahrani.

V nm Moskva trv na tom, e pro snen napt chce od NATO dlouhodob prvn zruky, e se Aliance v budoucnu u neroz smrem na vchod a nebude rozmisovat ton bojov systmy u hranic s Ruskem.

Za klov bod v zjmu evropsk bezpenosti Moskva oznauje, e se spojenci nutn mus formln distancovat od tinct let starho rozhodnut bukureskho summitu NATO z roku 2008, kde slbili, e se Ukrajina a Gruzie nkdy v budoucnu stanou lenskmi zemmi NATO.

Pokud jde o n vztah s Ukrajinou, zstv pozice NATO nemnn. Je zkladnm principem, e kad nrod m prvo zvolit si svou vlastn cestu. Vetn bezpenostnho uspodn, kterho chce bt soust. Take o vztahu NATO s Ukrajinou bude rozhodovat 30 spojenc z NATO a Ukrajina, nikdo jin, ekl Stoltenberg po schzce s novm nmeckm kanclem Olafem Scholzem.

Na dotaz, zda by Aliance takov krok pro snen napt s Ruskem podnikla, odpovdl, e spojenci jsou pipraveni s Ruskem jednat, ale nebudou slevovat z prva kadho nroda v Evrop rozhodovat o sv vlastn cest.

Podle nmeckho kancle Scholze je zajitn bezpenosti Ukrajiny v souasnosti nejvtm kolem spojenc. Potvrdil, e Berln chce v tto zleitosti usilovat o jednn s Moskvou.

Jako v asech Sovtskho svazu

Rusk nvrhy pipomnaj dobu, kdy si stty nemohly svobodn vybrat sv bezpenostn zruky, ale byly jim ureny Sovtskm svazem. dn suvernn stt neme na takov poadavky pistoupit, uvedl v reakci nmstek eskho ministra obrany Jan Havrnek.

Moskva se podle nj sna vyvolat dojem, e NATO obkliuje Rusko a zasahuje do sfr ruskho vlivu Napklad tm, e nepln zruky nebo dohody, kter ale nikdy neexistovaly. Rusko tm zbyten eskaluje situaci, dodal. Pipomnl, e akoliv vol Moskva po dialogu s Alianc, u dva roky se kvli rusk neochot nesela Rada NATO-Rusko.

Rusk ministerstvo zahrani ale trv na tom, e dal roziovn NATO je podle jeho vkladu v rozporu se zvazkem vedoucch pedstavitel vech astnickch stt Organizace pro bezpenost a spoluprci v Evrop (OBSE) – neposilovat vlastn bezpenost na kor bezpenosti ostatnch.

Moskva rovn trv na prvn konsolidaci dohody o nerozmsovn dernch zbraovch systm ze strany USA a dalch zem NATO na zem stt, kter s Ruskem soused.

A dle pak napklad na staen vojenskch cvien do oblast v dohodnut vzdlenosti od kontaktn linie Rusko-NATO a tak koordinaci maximln vzdlenosti piblen vlench lod a letadel obou stran, aby se zabrnilo nebezpenm situacm a to pedevm v oblastech Baltskho a ernho moe.

Spojenci ale dlouhodob namtaj, e veker posilovn vojensk ptomnosti v tchto regionech je pouze reakc na agresivn rusk chovn od anexe Krymu a akc na vchodn Ukrajin.

NATO opakovan pipomn, e pozemn hranice Ruska m pes 20 tisc kilometr a z toho pouze necel estnctina (1 215 kilometr) Rusko sdl se leny NATO. Rusko pevninsky soused se 14 zemmi, ale pouze pt z nich pat mezi leny Aliance.

Summit NATO v Bukureti

Ukrajina usiluje o lenstv v NATO nejmn od roku 2002. Akn pln lenstv, takzvan MAP (Membership Action Plan) je povaovn za jakousi pedvstupenku.

Kyjev v ele s tehdejm prozpadn prezidentem Viktorem Juenkem o nj zadal u v roce 2008. Tehdy ale na summitu NATO v Bukureti, kde byl mimochodem i rusk prezident Putin, pozvnku nedostal.

Ldi zem Aliance se ale tehdy nicmn shodli, e se Ukrajina jednou lenem NATO stane. A stejn rozhodli tak ohledn Gruzie.

Pro udlen MAP mus Kyjev splnit pedevm obrann, ekonomick a politick reformy. Podle aliannch pravidel by tak aspirujc zem mla vyeit a urovnat mrovmi prostedky vechny sv mezinrodn a zemn spory. To by znamenalo, e pro vstup mezi spojence by Ukrajina musela vyeit situaci na vchod zem.

We would like to thank the author of this article for this amazing content

NATO rzn odmtlo poadavky Ruska, aby zapomnlo na Ukrajinu a Gruzii – iDNES.cz

The Inside News Hyderabad